LOSLOPENDE GEITEN, SCHAPEN

EN RUNDEREN IN DE KEMPEN

Het project - Hoezo, loslopend?


Voor het eerst in België wordt deze technologie van ‘virtuele afrastering’ getest in gemeentes Balen en Mol.


Geiten, schapen en runderen, die worden ingezet voor natuurbegrazing, krijgen een zogenaamde 'collar' aan waardoor ze zelf ondervinden tot waar ze mogen grazen.


Zo kunnen landschapsontsierende afrasteringen in natuurgebieden mogelijks overbodig worden. Verder zijn er mogelijke voordelen op vlak van dierenwelzijn, natuurbeheer, landschapskwaliteit, recreatie en kwalitatief natuurvlees voor landbouwers en misschien zelfs voor het klimaat.Een project van RLKGN en KULeuven met ondersteuning vanuit Leader in het kader van het Europese en Vlaamse plattelandsontwikkelingsprogramma. Meer info hier.

Onze veevrienden


Met deze geiten, schapen (Mol) en runderen (Balen) doorlopen we de eerste testfase: 


Dit gaat er trouwens enorm diervriendelijk aan toe! Meer over de technologie hier.

EERSTE INFOMOMENT:


SAVE THE DATE

30 september 2020

Loslopend Vee

Copyright © Alle rechten voorbehouden