DE TECHNOLOGIE


De technologie van ‘virtual fencing’ of virtuele afrastering is al getest door verschillende producenten en landbouwers in o.a. Noorwegen, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en Australië. Wij werken met de technologie van een Noorse producent.


Hoe werkt het?

Het vee krijgt een halsband rond waarin een GPS zit. Deze halsband staat in verbinding met het GSM-netwerk en verschillende satellieten, waardoor we op enkele centimeters nauwkeurig voortdurend de locatie van het vee kunnen monitoren. Op de app tekenen we waar de het vee mag grazen.


Wanneer het vee de grens op enkele meters nadert, geeft de halsband een oplopend audiosignaal dat hen doet terugkeren. Passeren ze toch de grens dan krijgen ze via de halsband een shok vergelijkbaar qua aantal joule met ongeveer 1 à 2 procent van de klassieke schrikdraad. Negeren ze toch tot 3X toe het audiosignaal en de schokken dan krijgt de landbouwer meteen een pushbericht op zijn gsm met de melding dat een dier is ontsnapt.


De halsbanden hebben zonnepanelen waardoor slechts zelden de batterijen moeten worden opgeladen.


HET PROJECT


In 2018 contacteerde de Balense landbouwer Robin Mens het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete met de vraag of we interesse hadden om deze technologie in België te testen. Een interessant project, omdat op deze manier een betere samenwerking tussen natuur, landbouw en recreatie kan ontstaan. Deze samenwerkingen stimuleren, creëert een aangenamer en performanter landschap voor iedereen. Gezien de technologie nieuw is en er nog geen regulerend kader voor bestaat, vroegen we de KULeuven aan boord om de effecten op vlak van natuurbeheer, bodem en dierenwelzijn te onderzoeken.


We formuleerden in deze eerste fase een project van 2 jaar om de technologie bekend te maken bij het brede publiek, de landbouw- en de natuursector. Het plattelandsprogramma Leader ondersteunt innovatieve projecten en keurde ons project goed voor uitvoering in 2020-2021. We beslisten om de technologie te testen bij geiten, schapen en runderen in de regio van Leader Kempen Oost.


De runderen kregen sinds juli 2020 hun halsbanden aangebonden in het Balense natuurgebied Scheps van de Afdeling Natuur en Bos. De geiten en schapen staan op het zogenaamde ‘oude stort’, een voormalige stortplaats in handen van de gemeente Mol die vandaag wordt beheerd door Natuurpunt ism Kemp vzw.


De partners vind je op deze pagina.

LOSLOPEND VEE

VOOR LANDBOUW


De gronddruk voor landbouwers is zeer groot en als we hun areaal kunnen uitbreiden door makkelijker toegang te bieden tot natuurgebieden dan ontstaat er een win/win situatie voor natuur en landbouw. Sommige landbouwers specialiseren nu al in lokaal geproduceerd natuurvlees, waar consumenten meer en meer naar vragen.


Het dieet van de dieren op natuurreservaten is veel diverser en anders dan het klassieke dieet wat ander vlees oplevert. Ook in de gangbare landbouw zijn heel wat mogelijke toepassingen. In samenspraak met het project Koesensor, exploreren we met de KULeuven ook deze mogelijkheden. Vee herderen, afrasteringen zetten en onderhouden zijn kostenintensieve activiteiten die door de technologie mogelijks kunnen worden ondersteund.


LOSLOPEND VEE

VOOR RECREATIE & TOERISME


Op safari in de Kempen… wandelen tussen het loslopend vee en het loslopend wild zonder landschapsontsierende omheiningen. Het heeft toch iets… iets spannends… iets moois.


Tijdens de Corona-epidemie zocht iedereen massaal de natuur op. Loslopend vee kan voor de beleving in de natuurreservaten een meerwaarde bieden. Maar ook voor innovatieve landbouwers die hun meerwaarde als landschapsbeheerders willen vergroten, biedt de technologie mogelijks kansen als aantrekkingspool voor klanten of toeristen.


WAAR SPOT JE
LOSLOPEND VEE?


Momenteel testen we de technologie uit op 2 locaties in Mol en Balen

(klik voor de exacte locatie):


Schapen en geitjes in Mol (De Maat) 


Runderen in Balen (Scheps)


Konikpaarden in Oud-Turnhout (Liereman)

STUDIEDAG LOSLOPEND VEE

HERBEKIJK DE OPNAMES


Op 18 mei 2022 organiseerden we i.s.m. KU Leuven een studiedag rond Loslopend Vee.

Ontdek hier alle lezingen:LOSLOPEND VEE

VOOR NATUUR & GRAASBEHEER


De technologie biedt veel mogelijkheden zowel voor de landbouw als voor de natuur o.m. omdat het de samenwerking tussen natuur en landbouw kan faciliteren. Natuurbeheer is een specialisme waar nog veel kan worden geleerd. Naast maaibeheer is natuurbegrazing een goede methode om de halfnatuurlijke landschappen in stand te houden die veel van onze biodiversitieit huishouden.


Monitoring is veel makkelijker dankzij de data die de technologie genereert zoals bv heatmaps van waar het vee hoe lang heeft gestaan in functie van bijvoorbeeld bodemcompactatie, nutriëntenspreiding,… Mogelijks kan een flexibel graasbeheer ook zorgen voor betere opslag van bodemkoolstof wat dan weer het klimaat ten goede komt. Met de KULeuven proberen we enkele eerste onderzoeksgegevens hieromtrent te genereren.


Wil je (veel) meer weten? Volg onze Facebookpagina. Binnenkort kan je je ook abonneren op onze nieuwsbrief en ontvang je zo een uitnodiging voor onze demodagen, infomomenten en het colloquium.


Publiceer je graag een artikel in uw nieuwsbrief of tijdschrift of heb je graag dat we bij jouw organisatie de technologie eens komen toelichten, contacteer ons gerust!